Zintegrowany czujnik zespołu prędkości ZCZP-2

Zintegrowany nadajnik impulsów ze wzmacniaczem sygnału, zastępuje dwa dotychczas stosowane, współpracujące ze sobą, urządzenia: czujnik zespołu prędkości CZP-2
i wzmacniacz sygnału WSL-3.

zalety w porównianiu z CZP-2
 • znacznie większa czułość
 • zwiększona tolerancja montażu - większa odległość czoła od koła zębatego
 • odporność na zakłócenia
 • brak zewnętrznego połączenia
  nadajnika impulsów ze wzmacniaczem
 • zwiększona niezawodność
 • niższa cena

Konstrukcja mechaniczna w zakresie objętości i kształtu jest identyczna, jak CZP-2.
Umożliwia to zastąpienie, bez żadnych przeróbek i prac dodatkowych, czujnik zespołu prędkości CZP-2 zintegrowanym nadajnikiem impulsów ze wzmacniaczem sygnału ZCZP-2. Urządzenie jest dostarczane z kablem, którego końcówki należy podłączyć w miejsce zacisków wyjściowych pominiętego WSL-3.

ZCZP-2 ma znacznie większa czułość od CZP-2. Sprawny CZP-2 generuje impulsy, kiedy odległość czoła czujnika od koła zębatego nie przekracza 1 mm, co wymusza konieczność bardzo precyzyjnego montażu i naraża czujnik na uszkodzenie. ZCZP-2 działa prawidłowo w odległości dwukrotnie większej. Jednocześnie w przypadku CZP-2 występuje silna zależność amplitudy impulsów od prędkości obrotowej koła zębatego, co jest szczególnie ważne dla małych prędkości wagonu rzędu paru km/h. Urządzenie ZCZP-2 nie ma tej wady.

W przypadku CZP-2 czujnikiem jest cewka, wrażliwa na zewnętrzne pole elektromagntyczne.
Natomiast ZCZP-2 jest odporny na zakłócenia, np. związane z pracą przetwornicy. Wynika to z tego, że w tym wyrobie zastosowano produkowany seryjnie czujnik o wysokiej odporności na wpływy zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Istotny jest również brak zewnętrznego połączenia nadajnika impulsów ze wzmacniaczem.

ZCZP-2 jest umieszczony w specyfikacji naprawczej wagonów, w któych dotychczas stosowano zestaw CZP-2 WSL-3

Z ekonomicznego punktu widzenia zastosowanie ZCZP-2 jest bardzo korzystne. Cena tego urządzenia nie przekracza sumy cen CZP-2 i WSL-3.

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Zabezpieczenie topikowe nagrzewnicy elektrycznej powietrza typu ZTT-2NK

Opracowane po analizie wad zabezpieczenia topikowego ZT-2NK, które zostało negatywnie ocenione zarówno przez eksploatację, jak i w ekspertyzie niezależnego od PKP instytutu badawczego.

Na podstawie tej ekspertyzy oraz w wyniku badania przyczyn wypadków pożarów wagonów, w których zastosowano urządzenie ZT-2NK, Komisja Kolejowa powiadomiła w 2008 roku PKBWK o konieczności wycofania z eksploatacji zabezpieczenia topikowego ZT-2NK, jako stanowiącego bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i pasażerów.

zalety w stosunku do ZT-2NK
 • nieporównywalnie większa niezawodność
 • wysokoa jakość materiałów

Zabezpieczenie topikowe typu ZTT-2NK jest produkowane na podstawie zatwierdzonych przez BUT PKP i CNTK WTWiO oraz posiada dopuszczenie do stosowania w taborze kolejowym Spółki INTERCITY.

Rozwiązanie konstrukcyjne ZTT-2NK jest prawnie chronione poprzez zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP wzoru użytkowego nr W-117788. Ze względu na szczególną rolę, jaką pełni to urządzenie w wagonie, przewidziano jego monitoring w trakcie eksploatacji. Jest to szczegółowo opisane w Dokumentacji Techniczno–Ruchowej ZTT-2NK, również uzgodnionej i zatwierdzonej do stosowania w taborze PKP.

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Regulator nadmiarowy nagrzewnicy typu ZTN-135T
zalety
 • precyzyjne działanie
 • dokładna regulacja

W wagonach z ogrzewaniem nawiewnym zabezpiecza nagrzewnicę elektryczną powietrza przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 135˚C. Zastąpił regulator dylatacyjny
RD-250, którego nieprecyzyjne działanie i brak możliwości dobrej regulacji było przyczyną częstych przypadkowych przepaleń bezpiecznika WN (obecnie wartość jednostkowa kilkaset złotych).

Produkowane na podstawie WTO zatwierdzonych przez CBK Poznań regulatory temperatury ZTN-135T zostały poddane pełnym badaniom w CNTK Warszawa (praca nr 4059/21) i badania te zostały zakończone wynikiem pozytywnym oraz wydaniem decyzji nakazującej ich stosowanie .

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Termostaty typu TW-95

Termostaty TW-95 są przeznaczone do automatycznej regulacji temperatury w przedziałach i na korytarzach wagonów osobowych i sypialnych w systemie ogrzewania konwekcyjnego i nawiewnego. Są produkowane w czterech odmianach: P - przedziałowe; K - korytarzowe; PW - przedziałowe z opcją ogrzewania wstępnego 8°C; KW - korytarzowe z opcją ogrzewania wstępnego. Są zamienne pod względem elektrycznym i mechanicznym z dotychczas jeszcze występującymi termostatami elektronicznymi HL i rtęciowymi.

zalety
 • szeroki wachlarz zastosowań
 • ogrzewanie nawiewne lub konwekcyjne
 • możliwość testowania
 • niezawodność
 • precyzja regulacji temperatury

Regulatory temperatury TW-95 są dopuszczone do stosowania w taborze kolejowym na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego (Świadectwo Kwalifikacji Systemów i Wyrobów nr 109/97 oraz Opinia nr 210/M2/96). Są produkowane na podstawie WTO zatwierdzonych przez CBK Poznań. Przed uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego przeszły z wynikiem pozytywnym badania pełne i eksploatacyjne wykonane przez CNTK Warszawa.

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym art. 76 (Dz. U. nr 86, poz. 789) w roku 2003 wyrób ten uzyskał Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji Nr T/2003/UTK/055/EL wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

TW-95 są stosowane również w EN-57 w przypadku zastosowania napięcia pokładowego 24V

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Elektroniczny czujnik przepływu powietrza ECPP-96

Zastępuje kontaktronowy, wrażliwy na uszkodzenia czujnik CPP (pęknięcia kontaktronu, sklejanie styków, blokada „chorągiewki”). Dzięki zastosowaniu układu opóźniającego wyłączenie, ECPP-96 eliminuje przypadkowe przełączanie styczników grupowych WN spowodowane poprzecznymi ruchami pudła wagonu, co przedłuża żywotność tychże styczników. Szacunkowe oszczędności z zastosowania ECPP-96 zamiast CPP są wartości kilku styczników WN rocznie.

zalety
 • niezawodność
 • precyzja działania
 • ochrona styczników WN

ECPP-96 zostały zaprojektowane i skonstruowane tak, aby wyeliminować wady i usterki wynikające z zastosowania w wagonach czujników przepływu powietrza CPP. ECPP-96 jest całkowicie zamienny pod względem elektrycznym i mechanicznym z czujnikiem CPP i jego montaż w wagonie nie wymaga żadnych przeróbek. Są produkowane na podstawie uzgodnionych i zatwierdzonych przez CBK Poznań WTO. Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym art. 76 (Dz. U. nr 86, poz. 789) wyrób ten uzyskał Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji Nr T/2003/UTK/080/EL wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Kilka lat temu podjęto decyzję o systemowej wymianie CPP na ECPP-96. ECPP-96 jest umieszczony w specyfikacji naprawczej wagonów z ogrzewaniem nawiewnym.

ECPP-96 jest przeznaczony również do zastosowania w elektrycznych zespołach trakcyjnych EN-57, w których po modernizacji zastosowano ogrzewanie nawiewne.

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Części zamienne AWN-4 i ARPP-30

Części zamienne do centralnego regulatora ogrzewania nawiewnego AWN-4:

 • płytka "1": K09 E03
 • płytka "2": K09 E04
 • płytka "3": K09 E05
 • płytka "4": K09 E06
 • płytka "5": K09 E07
 • płytka "6": K09 E08
 • płytka "7": K09 E09
i zespołu prostownikowo – regulacyjnego ARPP-30:
 • płytka "A": K03 3 C02
 • płytka "B": K03 4 C03
 • płytka "C": K03 3 D04
 • płytka "D": K03 3 D05
 • regulator ARPP-30: K03 2 C01
 • blok sterującu ARPP-30: K03 4 D01
 • zwiernik: K03 3 E01
 • rezystor drutowy: K09 3 D03
są produkowane na podstawie zawartych z ABB Zwar S.A. umów sprzedaży know-how wraz z dokumentacją techniczną.

Nabyliśmy wyłączne prawo posługiwania się dokumentacją, wiedzą techniczną i zabezpieczenia części zamiennych do regulatorów ogrzewania nawiewnego AWN-4 (K09) oraz zespołów prostownikowo – regulacyjnych ARPP-30 A, B i C (K03). Umowy zawierają oświadczenie sprzedającego (tzn. ABB Zwar S.A.), że dotychczas nie przekazał nikomu praw do wiedzy technicznej i dokumentacji dotyczących ww. urządzeń. W związku z powyższym, zastosowanie w taborze ww. urządzeń i ich części wytworzonych przez innych producentów jest nielegalne.

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Cewka do zaworów elektropneumatycznych N-34050 24V 13W
dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Wkłady topikowe 232°C i 175°C
dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Wzmacniacz sygnału WSL-3U

Konstrukcja mechaniczna wzmacniacza WSL-3U naszej produkcji jest uniwersalna. Umożliwia zainstalowanie urządzenia zarówno w obudowie żeliwnej (bez konieczności usuwania uszkodzonego wzmacniacza), jak i zastąpienie wzmacniacza sygnału montowanego w obudowie blaszanej.

zalety
 • niezawodność
 • odporność na zakłócenia
 • łatwość montażu

Układ elektroniczny został zmodyfikowany w stosunku do pierwowzoru produkcji OBRPiS. Poprawiono niezawodność układu oraz odporność na przepięcia i zakłócenia w linii zasilania. Zastosowano wewnętrzny stabilizator napięcia oraz wprowadzono zmianę układu wejściowego, przesuwając charakterystykę pracy z napięciowej na napięciowo prądową.

W celu pełnego wyeliminowania problemów współpracy na styku CZP-2 i WSL-3 wprowadziliśmy do eksploatacji zintegrowany czujnik zespołu prędkości ZCZP-2.

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Czujnik zespołu prędkości CZP-2
dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Przekaźnik częstotliwości RFT3 i RFT4
dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Transformator sterujący do przetwornic CB29/5,5/PLT

Jest to zamiennik transformatora cod. 2/506466 w cenie ok. dwukrotnie niższej od oryginału

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Termostat TW-95/110 i TW-95/110EZ

Elektroniczny regulator temperatury TW-95/110 przeznaczony jest do współpracy z urządzeniami grzewczymi stosowanymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych EN-57 oraz lokomotywach ET-21, ET-22, ET-41, EU-07. Jest zamienny w stosunku do termostatów rtęciowych i elektronicznych wcześniej stosowanych.

zalety
 • niezawodność
 • odporność na przepięcia

Termostat TW-95/110 jest odmianą termostatu TW-95 przystosowaną do napięcia zasilania 110V DC. Regulatory TW-95/110 są wyposażone w gniazda testujące typu D-Sub. Do sprawdzania prawidłowości działania termostatu bez konieczności jego demontażu służy tester TW-110.

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Informacyjna tablica diodowa ITD-7

Informacyjna Tablica Diodowa służy do przekazywania informacji wizualnych w postaci tekstu lub grafiki.

Sposób wyświetlania znaków może być realizowany w sposób statyczny (nieruchomy tekst lub grafika) lub dynamiczny (tekst lub grafika przesuwana w dowolnym zaprogramowanym kierunku). Tablica może być stosowana w pojazdach o zasilaniu napięciem stałym 24V lub innym napięciem przy zastosowaniu zewnętrznej przetwornicy przystosowującej napięcie pokładowe pojazdu do napięcia z zakresu pracy ITD-7.

Na tablicy może być wyświetlana dowolna treść informacji dla pasażerów dotycząca np. stanu pracy pojazdu (np. „Jazda próbna”) lub kierunku jazdy (np. nazwy stacji docelowej) uprzednio wprowadzona do pamięci sterownika poprzez klawiaturę umieszczoną na panelu czołowym sterownika. Urządzenie obsługuje polskie czcionki, a na życzenie zamawiającego również inne. Rozdzielczość: 84x16.

Na komplet układu nazywanego Informacyjna Tablica Diodowa i oznaczana ITD-7 składa się: sterownik tablicy diodowej o oznaczeniu ITD-7S i diodowa tablica świetlna o oznaczeniu ITD-7TD.

Elementami wykonawczymi tablicy świetlnej są świecące diody LED emitujące światło o żółto-pomarańczowej barwie. Diodowa tablica świetlna wyposażona jest w układ pomiaru zewnętrznego natężenia oświetlenia, co umożliwia dostosowanie jej jasności świecenia i wyrazistości do panujących warunków zewnętrznych. Takie rozwiązanie również korzystnie wpływa na zmniejszenie poboru prądu pobieranego przez tablicę w czasie jej pracy np. w nocy.

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Przenośny Świetlny Sygnał Końca Pociągu SKP-8

Służy do oznaczania końca pociągu światłem o barwie czerwonej lub obrazem tarczy końca pociągu w przypadku braku możliwości oznakowania pojazdu własnymi stałymi sygnałami z przyczyny uszkodzenia lub nie posiadania takich sygnałów.

Przenośny sygnał może być stosowany również w innych pojazdach wyposażonych w zewnętrzne wsporniki zgodne z normą PN-K-88200, w tym wagonach pasażerskich i towarowych.

Na Przenośny Świetlny Sygnał Końca Pociągu typu SKP-8 składają się dwa sygnały świetlne oraz zasilacz (ładowarka). Sygnały świetlne produkowane są w jednym wykonaniu, zaś zasilacze w dwóch i w zależności od wykonania kompletny zestaw oznacza się: SKP-8-24 dla zasilania 24V DC, natomiast SKP-8-110 dla zasilania 110V DC.

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Termostat TW-95PW

Są stosowane w EN-57 w przypadku zastosowania napięcia pokładowego 24V

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Tester blokady drzwi typu FGM-6

Tester FGM-6 pozwala sprawdzić podczas postoju prawidłowość działania blokady drzwi wagonu inicjowanej przez ZCZP-2, CZP-2, GM-631 lub FG-1. Uzyskuje się z dużą dokładnością wartość prędkości, przy której następuje załączenie i wyłączenie blokady. Szczegółowe informacja na temat tego urządzenia podajemy w karcie informacyjnej.

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Tester ARPP-30

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Tester TW-95

Do sprawdzania prawidłowości działania termostatów TW-95 o napięciu zasilania 24V

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Tester TW-110

Do sprawdzania termostatów TW-95/110 i TW-95/110EZ

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry

Wskaźnik torowy W25 (diodowy)

Energooszczędny; wykończenie zgodne z aktualnie obowiązującą instrukcją sygnalizacji Ie-1 wydaną przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wskaźnik W25 ustawia się na międzytorzu w miejscu stanowiska elektrycznego ogrzewania wagonów na torach postojowych.
Z chwilą rozpoczęcia ogrzewania na wskaźniku wyświetlają się kolorem czerwonym numery torów i strzałki. W25 jest przeznaczony do uprzedzania o konieczności zachowania ostrożności w czasie ogrzewania składów z uwagi na włączenie wysokiego napięcia.

dostępność: od ręki
cena: prosimy o kontakt
do góry