Firma została założona w 1992 roku.

Wagon Z2B Specjalizujemy się w konstruowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych dla potrzeb kolejnictwa. Są to zarówno urządzenia automatyki i sterowania przeznaczone do taboru kolejowego, jak i urządzenia diagnostyczne.

Kierujemy się potrzebami rynku. Wszystkie produkowane i oferowane urządzenia są naszymi własnymi opracowaniami.

Przenośny śiwetlny Sygnał Końca Pociągu SKP-8

Często motywacją do opracowania nowych rozwiązań jest przestarzała technologia użytkowanych urządzeń, wady konstrukcyjne utrudniające eksploatację oraz znaczna awaryjność.

Mamy na swoim koncie również opracowania i produkcję urządzeń przeznaczonych dla innych odbiorców, niż szeroko pojęty rynek kolejowy: dla energetyki, telekomunikacji i transportu pasażerskiego. Obecnie wdrażamy systemy informacji pasażerskiej oparte na GPS.

Oferujemy dedykowany sprzęt laboratoryjny i diagnostyczny.

Oferujemy swoje usługi w zakresie nowych opracowań, wdrożeń i produkcji małoseryjnych pod ściśle określone potrzeby klienta.

W latach 1998 ÷ 2004 powstało szereg opracowań przy współpracy z biurem konstrukcyjnym Przedsiębiorstwa Doświadczalno – Produkcyjnego Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „EUREKA”.

W zakresie konstrukcji mechanicznych produkowanych urządzeń elektronicznych przez cały okres swojej działalności współpracujemy z Zakładem Projektowo - Produkcyjnym „PROBIT”.

Produkowane przez nas urządzenia posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

Niektóre nasze urządzenia objęte są ochroną prawną na podstawie uzyskanych wzorów użytkowych.